Nakon uzimanja anamneze te uvidom u učinjenu dijagnostičku obradu specijalist anesteziolog u razgovoru s Vama predlaže određenu terapiju s ciljem rješavanja Vašeg problema. Osim ambulante za bol te liječenja kroničnih bolnih sindroma u našoj poliklinici specijalist anesteziolog radi i preoperativnu obradu i specijalističke preglede vezane uz planirane operativne zahvate. Kod dolaska na pregled ponesite svu raniju medicinsku dokumentaciju i laboratorijske nalaze.

Rezerviraj termin za pregled