Uvijek se obavlja u prisustvu roditelja/skrbnika. Obično kod uzimanja anamneze podatke daje roditelj. Svakako kod dolaska na pregled sa sobom ponesite svu raniju medicinsku dokumentaciju i učinjenu dijagnostičku obradu, ako je već učinjena (radiološke snimke, magnetska rezonancija, nalaz ultrazvuka, nalaze krvnih pretraga...). 

Rezerviraj termin za pregled