Kod pregleda ortoped u razgovoru s Vama te kliničkim pregledom utvrđuje ili postavlja sumnju na određenu dijagnozu vezano uz Vaše tegobe. Nakon toga ukoliko je potrebno šalje Vas na dijagnostičku obradu (RTG, UZV, MR...). Svakako kod dolaska na pregled sa sobom ponesite svu raniju medicinsku dokumentaciju i učinjenu dijagnostičku obradu, naravno ukoliko je već učinjena (radiološke snimke, magnetska rezonanca, nalaz ultrazvuka, nalaze krvnih pretraga...). Nakon razgovora, pregleda te uvidom u medicinsku dokumentaciju i učinjenu dijagnostičku obradu liječnik ortoped Vam daje svoje mišljenje i preporuku o načinu liječenja. 

Rezerviraj termin za pregled