Postoperativna rehabilitacija podrazumijeva terapijske postupke koji se provode po završetku operativnog zahvata i za cilj imaju vraćanje, odnosno unaprjeđenje funkcije operiranog dijela tijela. Uspješna operacija prvi je korak prema oporavku.

Pravovremena i ciljana rehabilitacija nakon operacije, vraća Vas u najkraćem mogućem vremenu aktivnostima vašeg svakodnevnog života.

Najsigurniji način vraćanja svakodnevnim aktivnostima je rehabilitacija pod nadzorom fizioterapeuta i kineziologa stručnog u postoperativnoj rehabilitaciji i u suradnji s liječnikom operaterom. Rehabilitacija je individualizirana i prilagođena samom pacijentu te se na ta način postižu najbolji rezultati u postoperativnoj rehabilitaciji.

Pošalji upit