Prije odluke o načinu provođenja i vrsti fizikalnih procedura svakako je pregled i procjena fizioterapeuta. Pregled fizioterapeuta uključuje detaljnu analizu i procjenu Vašeg općeg stanja te sve potrebne ortopedske, reumatološke i neurološke kliničke testove. Nakon učinjenog pregleda i procjene stanja te uvidom u medicinsku dokumentaciju donosi se plan i program provođenja fizikalnih procedura. Kod inicijalnog pregleda svakako ponesite  i priložite svu raniju medicinsku dokumentaciju vezanu uz Vaš problem.

Naruči se na pregled