Prije odlaska na planirani ortopedski operativni zahvat javljaju se brojna pitanja vezana uz sam zahvat te pitanja vezana uz rehabilitaciju nakon operacije.
Kako bi se ubrzao oporavak od zahvata najbolje je i prije samog zahvata započeti s fizikalnim pripremama.

Cilj preoperativne rehabilitacije je priprema muskulature ozlijeđenog dijela tijela te poboljšanje opće kondicije kako bi u razdoblju nakon operacije gubitak kondicije bio što manji. “Pripremljeni” mišić brže vraća snagu nakon faze inaktiviteta koje je neizbježno u ranom postoperativnom razdoblju. Također obrazac hoda sa štakama, postupanje s ortozom, te općenito kretanje nakon operativnog zahvata prolazi brže i jednostavnije ako je pacijent prije zahvata već usvojio navedene obrasce hoda. Uz stručnu pripremu fizioterapeuta i kineziologa tijekom preoperativne rehabilitacije postižu se bolji rezultati operativnog zahvata i smanjuje se pojavnost postoperativnih komplikacija.

Pošalji upit